Vervolgconsulten

Tijdens de vervolgconsulten van 30 minuten, weeg en meet ik je om de voortgang van het behalen van je doelen in kaart te brengen. We bespreken verder hoe het met jou en het behalen van je doelen gaat. Welke punten zijn goed gegaan en aan welke punten kan je nog werken?